Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnieniu dostępności architektonicznej

lub informacyjno-komunikacyjnej

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej

I stopnia w Leśnicy

ul. Nad Wodą 15

47-150 Leśnica

tel. 77 461-53-77
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXinformacja o przetw. akt-doc..docx
PDFinformacja o przetw. akt-pdf.pdf
DOCXWniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.docx
PDFWniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami-pdf.pdf
 

Wersja XML