Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uregulowania dotyczące dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego BIP

Uregulowania dotyczące dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego

Publiczna Szkoła Muzyczna w Leśnicy zapewnia dostęp do bezpłatnej pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka  migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN). Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2021 r., poz. 573 ).

 

DOCXWniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.docx
PDFWniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami-pdf.pdf

DOCXinformacja o przetw. akt-doc..docx

PDFinformacja o przetw. akt-pdf.pdf

PDFUregulowania dotyczące dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego-pdf.pdf

Wersja XML